ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ The Ten Commandments บัญญัติสิบประการ HD 1956

หนีความตาย ทารก ชาวฮีบรู ถูกเลี้ยงดู ในราชวงศ์เพื่อเป็นเจ้าชาย เมื่อค้นพบมรดกที่แท้จริงของเขาโมเสสเริ่มภารกิจส่วนตัวเพื่อเรียกคืนชะตากรรมของเขาในฐานะผู้นำและผู้ปลดปล่อยชาวฮีบรู